Политика за заштита на личните податоци

Ние ги штитиме личните податоци на нашите клиенти и се однесуваме спрема нив со почит како и кон нашите клиенти. Оваа политика објаснува на кој начин се обработуваат информациите за посетителите на страницата.

Регулаторнa основа

Нашaтa продавница стриктно ги почитува Законот за заштита на личните податоци

Вашите лични податоци

Страницата ви дава можност да ни дадете ограничени информации за тоа како да ве контактираме. Овие информации се складираат во нашата база на податоци за да можеме по потреба побараме или за да ви ги испратиме купените производи

Oткривање на вашите лични податоци

Вашите лични податоци нема да бидат откривани на трети лица, освен на законополномоштени лица.

Пристап до вашите лични податоци

При добивање на писмена пријава од ваша страна, можеме да ги откриеме вашите лични податоци што сескладирани, како и да ги измениме или избришиме овие податоци.

Оваа политика е дел од условите за користење на овој страница и како таква треба да се применува и толкува во согласност со законите на Република Северна Македонија.